Naše cesty vedou k vám ...

 • Dopravní stavby

  výstavba a rekonstrukce silnic, místních a účelových komunikací, chodníků, parkovacích ploch, výstavba cyklostezek, polních a lesních cest

  Více podrobností
 • Vodohospodářské stavby

  protipovodňové úpravy, zpevnění koryt vodních toků, odbahnění rybníků

  Více podrobností
 • Inženýrské sítě

  výstavba vodovodních řadů, výstavba a rekonstrukce kanalizace a ostatních inženýrských sítí

  Více podrobností
 • Ostatní

  úpravy a rekonstrukce náměstí, chodníků, úpravy a renovace parků, výstavba dětských hřišť, zemní práce, protihlukové stěny, opěrné zdi, gabiony

  Více podrobností
 • Stavba zpevněné manipulační plochy na ZC VÚŽ Velim

  výstavba živičných komunikací a komunikací s krytem z betonové zámkové dlažba

  I/38 Vlkava-Zavadilka
  I/38 Vlkava-Zavadilka
  I/38 Vlkava-Zavadilka
 • Zlepšení dopravní obslužnosti v obci Veltruby

  rekonstrukce místní komunikace včetně pokládky živičného krytu

  Lhotecká cyklostezka
  Lhotecká cyklostezka
  Lhotecká cyklostezka
 • I/38 Vlkava-Zavadilka

  rekonstrukce povrchu komunikace I. třídy mezi uvedenými obcemi

  I/38 Vlkava-Zavadilka
  I/38 Vlkava-Zavadilka
  I/38 Vlkava-Zavadilka
 • Obec Pučery – výstavba místní komunikace

  Sulice – úprava návsi
  Sulice – úprava návsi
  Sulice – úprava návsi
 • Rekonstrukce komunikací u zámku ve Zruči nad Sázavou

  Sulice – úprava návsi
  Sulice – úprava návsi
  Sulice – úprava návsi
 • I/38 Obchvat Kolín – Libenice

  Sulice – úprava návsi
  Sulice – úprava návsi
  Sulice – úprava návsi
 • II/2367 Otročiněves km 1,250 – 2,000

  Sulice – úprava návsi
  Sulice – úprava návsi
  Sulice – úprava návsi
 • Cyklostezka Čáslav – Koudelov – Filipov

  Sulice – úprava návsi
  Sulice – úprava návsi
  Sulice – úprava návsi
 • Rekonstrukce místní komunikace městyse Cerhenice

  Sulice – úprava návsi
  Sulice – úprava návsi
  Sulice – úprava návsi

O společnosti

Firma SILMEX s.r.o. byla založena v roce 1994. Základ firmy tvořili pracovníci s bohatými zkušenostmi v realizaci dopravních a liniových staveb, které získali dlouholetým působením ve firmě Silnice KNV Praha.

Od zahájení činnosti prochází společnost neustálým vývojem. Jsme si vědomi toho, že špičkovou práci může odvést pouze kvalitní technika, a to v případě, je-li obsluhována schopnými lidmi. Proto neustále pracujeme na obměně a zkvalitnění vozového, strojního a mechanizačního parku.

Stejný důraz klademe i na výběr a proškolení zaměstnanců, a to od řidičů, přes strojníky, zaměstnance potřebných profesí až po odborníky v oboru výstavby komunikací.

Společnost se podílí na stavbách především v rámci regionu středních Čech.

Zakázky plníme jako generální dodavatel např. pro obecní a městské úřady, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o. pozemkové úřady zastupující Ministerstvo zemědělství nebo jako subdodavatel pro jiné dodavatele.

Společnost SILMEX s.r.o. má od roku 2005 zaveden integrovaný systém managamentu jakosti a splňuje v požadovaném rozsahu kritéria předepsaná ČSN EN ISO 9001:2009.