Naše cesty vedou k vám ...

 • Dopravní stavby

  výstavba a rekonstrukce silnic, místních a účelových komunikací, chodníků, parkovacích ploch, výstavba cyklostezek, polních a lesních cest

  Více podrobností
 • Vodohospodářské stavby

  protipovodňové úpravy, zpevnění koryt vodních toků, odbahnění rybníků

  Více podrobností
 • Inženýrské sítě

  výstavba vodovodních řadů, výstavba a rekonstrukce kanalizace a ostatních inženýrských sítí

  Více podrobností
 • Ostatní

  úpravy a rekonstrukce náměstí, chodníků, úpravy a renovace parků, výstavba dětských hřišť, zemní práce, protihlukové stěny, opěrné zdi, gabiony

  Více podrobností
 • Stavba zpevněné manipulační plochy na ZC VÚŽ Velim

  výstavba živičných komunikací a komunikací s krytem z betonové zámkové dlažba

  I/38 Vlkava-Zavadilka
  I/38 Vlkava-Zavadilka
  I/38 Vlkava-Zavadilka
 • Zlepšení dopravní obslužnosti v obci Veltruby

  rekonstrukce místní komunikace včetně pokládky živičného krytu

  Lhotecká cyklostezka
  Lhotecká cyklostezka
  Lhotecká cyklostezka
 • I/38 Vlkava-Zavadilka

  rekonstrukce povrchu komunikace I. třídy mezi uvedenými obcemi

  I/38 Vlkava-Zavadilka
  I/38 Vlkava-Zavadilka
  I/38 Vlkava-Zavadilka
 • Obec Pučery – výstavba místní komunikace

  Sulice – úprava návsi
  Sulice – úprava návsi
  Sulice – úprava návsi
 • Rekonstrukce komunikací u zámku ve Zruči nad Sázavou

  Sulice – úprava návsi
  Sulice – úprava návsi
  Sulice – úprava návsi
 • I/38 Obchvat Kolín – Libenice

  Sulice – úprava návsi
  Sulice – úprava návsi
  Sulice – úprava návsi
 • II/2367 Otročiněves km 1,250 – 2,000

  Sulice – úprava návsi
  Sulice – úprava návsi
  Sulice – úprava návsi
 • Cyklostezka Čáslav – Koudelov – Filipov

  Sulice – úprava návsi
  Sulice – úprava návsi
  Sulice – úprava návsi
 • Rekonstrukce místní komunikace městyse Cerhenice

  Sulice – úprava návsi
  Sulice – úprava návsi
  Sulice – úprava návsi

O společnosti

Firma SILMEX s.r.o. byla založena v roce 1994. Základ firmy tvořili pracovníci s bohatými zkušenostmi v realizaci dopravních a liniových staveb, které získali dlouholetým působením ve firmě Silnice KNV Praha.

Od zahájení činnosti prochází společnost neustálým vývojem. Jsme si vědomi toho, že špičkovou práci může odvést pouze kvalitní technika, a to v případě, je-li obsluhována schopnými lidmi. Proto neustále pracujeme na obměně a zkvalitnění vozového, strojního a mechanizačního parku.

Stejný důraz klademe i na výběr a proškolení zaměstnanců, a to od řidičů, přes strojníky, zaměstnance potřebných profesí až po odborníky v oboru výstavby komunikací.

Společnost se podílí na stavbách především v rámci regionu středních Čech.

Zakázky plníme jako generální dodavatel např. pro obecní a městské úřady, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o. pozemkové úřady zastupující Ministerstvo zemědělství nebo jako subdodavatel pro jiné dodavatele.

Společnost SILMEX s.r.o. má od roku 2005 zaveden integrovaný systém managamentu jakosti a splňuje v požadovaném rozsahu kritéria předepsaná ČSN EN ISO 9001:2009.

Fúze: Swietelsky stavební od 1.3.2019 převzal Silmex

Z českého stavebního trhu od března zmizela kolínská společnost Silmex, která dále působí pod obchodním názvem Swietelsky stavební, odštěpný závod Dopravní stavby Střed, oblast Kolín. Fúze sloučením završila dosavadní majetkové propojení, trvající už od roku 2009, kdy se Silmex stal součástí české skupiny Swietelsky. Ta ho tehdy koupila od Zdeňka Vedrala, jednoho ze tří původních zakladatelů, kteří firmu založili v roce 1994 a soustřeďovali se na dopravní stavby ve středních Čechách.

Více informací v této tiskové zprávě